tisdag, april 06, 2010


Varen icke bekymrad för morgondagen;
Ty morgondagen skall hava sina egna bekymmer.
Var dag har nog av sin plåga.
Mattei: 6.31.

Inga kommentarer: